Doa Sebelum Tidur Dan Amalannya Agar Terhindar Dari Mimpi Buruk

2 minutes, 9 seconds Read

Sesudah mengerjakan berjenis-jenis kesibukan, tubuh pasti merasa lelah dan sistem paling manjur untuk menghilangkan rasa lelah ialah dengan tidur. Tubuh kita setidaknya membutuhkan waktu sekitar delapan jam untuk tidur.

Dalam islam tidurnya seseorang dibeberkan seperti sebab dikala kita tidur sebagian fungsi tubuh kita akan berkurang. Ketika kau tidur tak ada seorang malah yang tau apa yang terjadi padamu termasuk denga apa yang kau mimpikan. Sebab itu, bacaan doa sebelum tidur amat penting untuk diamalkan supaya kita dapat terhindar dari gangguan setan.

Agama mengajari kita untuk mengamalkan bacaan doa sebelum tidur. Kecuali untuk menjaga tidurmu dari setan, ini juga bermakna supaya kita dapat lekas rileks dan fungsi otak kita lebih hening.

Kesudahannya kau akan bangun dalam kondisi badan segar kembali. Akan melainkan, sebelum tidur, ada sebagian hal yang sebaiknya kau lakukan kecuali mengamalkan doa sebelum tidur. Hal-hal hal yang demikian yaitu sebagai berikut:

Berwudhu

Berwudhu merupakan cara umat islam untuk menjaga dirinya tetap dalam keadaan suci. Dalam Hadist Rasulullah Muhammad SAW disebukan bahwa “Barangsiapa tidur dalam keadaan suci maka diatas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun, kecuali malaikat akan berdoa untuknya,’Ya Allah ampunilah hamba-Mu ini si fulan sungguh ia semalam dalam keadaan suci’”.

Membaca Ayat Kursi

Ayat kursi memiliki kekuatan besar untuk mengusir keberadaan makhluk tak kasat mata di sekitar kita. Sebagaimana diceritakan dalam hadist membaca ayat kursi sebelum tidur, maka malaikat akan menjaga tidurmu hingga masuk waktu subuh.

Bacaan Ayat Kursi

“Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.”

Artinya;

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak atau boleh disembah), melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Yang tidak mengantuk dan tidak juga tertidur. Kepunyaan-Nya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.

Baca Doa Sebelum Tidur

Selanjutnya ialah membaca doa sebelum tidur. Seperti yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah bahwa sebelum tidur sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tidur dikatakan sebagai saudaranya mati, karena saat tidur kesadaran dan panca indera tubuh kita tidak berfungsi, hanya denyut jantung dan napas saja yang masih hidup.

Berikut adalah bacaan doa sebelum tidur:

“Bismika Allahumma ahyaa wa bismika amuut”.

Artinya;

“Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup, dan dengan nama-Mu aku mati”. (HR.Bukhari dan Muslim).

Demikian bacaan doa sebelum tidur dan hal-hal yang perlu kamu amalkan agar tidurmu berkualitas.

Similar Posts